Inschrijfformulier Queen Election Zomercarnaval Rotterdam

Schrijf je nu in voor de Queen Election...
 • Voordat je het inschrijfformulier gaat invullen vind je hieronder een beknopte versie van wat wij van een Queen-in-wording verwachten. Onderaan deze pagina staat een link naar het volledige reglement.

  Waar moet een Queen-in-wording voldoen:
  - is van het vrouwelijk geslacht (zoals vermeld in haar paspoort);
  - heeft van de leeftijd van minstens 18 en hoogstens 35 jaar;
  - woont in Nederland;
  - is ongehuwd, heeft geen kind(eren) en is niet zwanger;
  - heeft een goede beheersingen van de Nederlandse taal;
  - heeft een positieve instelling en een representatief voorkomen;
  - is maatschappelijk betrokken;
  - is geen groepsleidster;
  - heeft affiniteit (betrokkenheid) met tropisch carnaval;
  - is niet eerder tot Queen, First of Second Runner-Up bij Zomercarnaval Rotterdam gekozen.

  Wat wordt er van een Queen-in-wording verwacht:
  - dat de queenkandidate zich verplicht tot deelname aan de Queen Academy in de maanden mei, juni en juli 2019;
  - dat de queenkandidate (hetzij solo of namens een carnavalsgroep) zich verplicht tot het organiseren van alle 
    benodigdheden die haar excellente deelname aan de QE garanderen. Tot “benodigdheden” horen o.a.: 
      a. een bijdrage in de kosten van het kostuum voor de openingsact;
      b. een galajurk voor de 2e ronde;
      c. een carnavalskostuum (met head-, shoulder-, body- of roadpiece) voor de 3e ronde;
      d. een gekostumeerde dansgroep (maximaal 6 personen) voor de 3e ronde;
      e. muziek, choreografie en licht- en geluidplan eveneens voor de 3e ronde.
  - bij indiening van het inschrijfformulier dient het inschrijfgeld van 50 euro te zijn overgemaakt.
   
 • Adres

  Street Address 2

  Woonplaats

  Provincie

  Postcode

  Land
 • - -
 • Dit inschrijfformulier dient uiterlijk do. 28 februari in het bezit te zijn van de organisatie.

  Bij deze inschrijving dient te worden bijgevoegd:
  - 2 foto’s: namelijk 1 pasfoto en 1 foto waarop de Queenkandidate ten voeten uit staat;
  - een kopie van geldig paspoort/ identiteitskaart;
  - een schets van het carnavalskostuum met piece(s);
  - een “voorstel-video” van maximaal 2 minuten;
  - eventueel mede-ondertekend door de groepsleiding.
  Deze stukken kunnen hieronder worden geüpload.

 • Filename
  Status
  Size
  • Filename
   Status
   Size
   • Filename
    Status
    Size
    • Filename
     Status
     Size
     • Filename
      Status
      Size
      • Het inschrijfgeld voor deelname aan de Queen Election bedraagt € 50,00. Dit bedrag dient voor do. 28 februari te zijn overgemaakt naar rekening NL 04 INGB 0005 084 203, ten name van Stichting Zomercarnaval Nederland, onder vermelding van 'inschrijfgeld Queen Election'. 

       Klik hier voor het reglement Queen Election.

      Rotterdam Unlimited maakt gebruik van cookies

      De organisatie van Rotterdam Unlimited maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren.

      ENGLISH: The organization of Rotterdam Unlimited are using cookies in order to optimize its website.

      Partners