Over RU

"Rotterdam is één van de jongste, meest dynamische en diverse steden van de wereld. Een stad die een ieder stimuleert en inspireert. Mensen van vele verschillende culturen en nationaliteiten hebben Rotterdam gekozen als hun thuis. Een weerspiegeling van de de wereld in onze stad, daar zijn we trots op."
(
A. Aboutaleb - burgemeester van Rotterdam)

Wereldpodiumkunsten anno nu zijn niet statisch, maar zijn steeds in beweging. Artiesten van allerlei nationaliteiten ontmoeten elkaar op straat in uitgaansgelegenheden op podia en festivals en beïnvloeden elkaar in artistieke zin en komen samen tot een nieuw artistiek idioom. In wereldsteden als Rotterdam leidt deze kruisbestuiving tot verrassende nieuwe cultuuruitingen. Cultuur heeft niet alleen een artistieke eigenwaarde, maar ook een sociale en een economische waarde. Deze drie waarden van kunst en cultuur zijn niet op zichzelf staand, maar verhouden zich tot elkaar Vaak versterken zij elkaar, soms schuren zij ten opzichte van elkaar. Maar cultuur brengt zoveel meer: het gaat over het delen van (creatieve) uitdrukkingsvormen, kennis, ervaringen en meningen. Het gaat over een dynamisch systeem waarin we waarden, symbolen en identiteiten creëren en met elkaar confronteren.

Rotterdam Unlimited viert deze diversiteit en is daarom van mening dat al deze wereldkunsten een plek rechtstreeks in het centrum van de stad verdienen vanwege de vitaliteit, inspiratie en artistieke waarde.

Missie

Rotterdam Unlimited brengt grootstedelijke kunst en cultuur anno nu in beeld. Het festival presenteert kunstuitingen die in de smeltkroes van grote wereldsteden ontstaan, groeien en bloeien. Rotterdam Unlimited laat zien hoe culturele beïnvloeding en interactie voortdurende bronnen van innovatie zijn en brengt dit in beeld met aansprekende voorbeelden van artistieke uitwisseling. Daarnaast presenteert Rotterdam Unlimited de krachtige kunsttradities en het rijke erfgoed van de vele culturele gemeenschappen in Nederland. RU biedt het platform voor al die verschillende cultuuruitingen en speelt een actieve rol in het bij elkaar brengen van artiesten, organisaties en publieksgroepen.

VISIE

Rotterdam Unlimited beschouwt de culturele diversiteit in de samenleving als een gegeven en als inspiratiebron voor interessante nieuwe ontwikkelingen in alle (podium)kunsten. De programmering van Rotterdam Unlimited is zo samengesteld dat locatie en performance elkaar versterken of juist heftige tegenstellingen oproepen die leiden tot een onverwachte unieke beleving. Het festival stimuleert het verkennen van de grensvlakken van o.a. muziek, dans en poëzie. Naast bekende en toegankelijke programma onderdelen selecteert Rotterdam Unlimited ook projecten die maatschappelijke relevantie of zelfs urgentie uitdragen. Het programma-profiel van Rotterdam Unlimited is te omschrijven als hoge kwaliteit gecombineerd met toegankelijkheid. Om die reden zijn de meeste optredens gratis toegankelijk.

Maatschappelijke Duurzaamheid

Een ieder ziet in toenemende mate het belang in van een maatschappelijk duurzame samenleving. Een samenleving waarin cohesie centraal staat met een grote veerkracht om de snelle mondiale veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Een eendrachtige samenleving die in staat is de noodzakelijke stap naar circulair denken en handelen mogelijk te maken. En een samenleving waarin diversiteit als bouwsteen gezien wordt voor gemeenschappelijk dualistisch denken om te komen tot veranderingen. Slechts dan zijn wij in staat de toekomst ten goede te keren en duurzaamheid te bewerkstelligen.

Er is een noodzaak om eendrachtig te bouwen aan nieuwe gemeenschappelijke normen, waarden en cultuurbeleving. Een noodzakelijkheid om de komende eeuwen te kunnen bouwen aan een nieuw tijdperk waarbinnen mondiale saamhorigheid de enige optie is. Evenementen kunnen hiertoe significant bijdragen. Rotterdam Unlimited wil en zal, met Cultuur en Viering als dragers, deze benaderingswijze verder methodisch upgraden tot aan een nationaal evenement met internationale uitstraling en positionering, met als doel dit gedachtengoed met bijbehorende benaderingswijze en methodieken internationaal onder de aandacht te brengen.

 

Partners

Rotterdam Unlimited maakt gebruik van cookies

De organisatie van Rotterdam Unlimited maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren.

ENGLISH: The organization of Rotterdam Unlimited are using cookies in order to optimize its website.