The Social Impact of Rotterdam Unlimited

Rotterdam Unlimited als verbindende factor

Rotterdam is een stad waar meer dan 170 verschillende nationaliteiten leven; allemaal mensen met verschillende talen, etnische, culturele, religieuze en sociale achtergronden. Superdiversiteit is de nieuwe term om deze werkelijkheid in grote steden te duiden. In deze stedelijke context ontmoeten mensen van diverse culturen, achtergronden en lifestyles elkaar op straat en in uitgaansgelegenheden, beïnvloeden elkaar en creëren samen nieuwe cultuuruitingen. Superdiverse steden zijn dynamische plaatsen waar bestaande kunstvormen zich steeds opnieuw uitvinden. Deze vernieuwende krachten voeden de vitaliteit van de stad en houden de focus gericht op de buitenwereld. Kunstenaars spelen een belangrijke rol in dit proces als inspiratiebron en katalysator en culturele instellingen als platform en ontmoetingsplaats. Rotterdam Unlimited neemt de grootstedelijke omgeving en de artistieke innovatie die deze voortbrengt als uitgangspunt voor haar programmering en brengt een positieve beleving en feestelijke viering van superdiversiteit te weeg en kent qua diverse culturele samenstelling en publieksaantallen geen gelijke.

 

Bijdrage Sociale Cohesie wetenschappelijk bewezen

Voor de oproep van de tender Creative Europe Europese Commissie Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe is voor het onderzoek een methode voorgesteld genaamd Value Based Approach (VBA) om op systematische wijze de verschillende types van kennis -en netwerk spillovers van cultuur in kaart te brengen. Rotterdam Unlimited is daarbij vanuit de Erasmus Universiteit als voorbeeld ingezet.  Dit onderzoek is uitgevoerd door diverse economen onder leiding van het Centre for Research and Education in Arts and Economics. Met spillovers in deze context wordt bedoeld de toegevoegde waarde van cultuur, in dezen Rotterdam Unlimited. op sociaal en cultureel niveau.

 

Belangrijke conclusies zijn:

1.  De belangrijkste kernwaarde van Rotterdam Unlimited is sociale cohesie, gedefinieerd als solidariteit en diversiteit.
2.    Het in kaart brengen van Rotterdam Unlimited laat zien dat Rotterdam Unlimited een grote diversiteit aan bezoekers trekt
3.    Het toepassen van de Value Based Approach bewijst dat het evenement zeer sterke maatschappelijke parameters heeft vanwege het bij elkaar brengen van een diversiteit aan bezoekers die een gevoel van erbij horen ervaren. Samenhorigheid, solidariteit, terwijl er genoten wordt van de rijke programma-diversiteit. Rotterdam Unlimited brengt een behoorlijk etnische diversiteit van bezoekers op de been en brengt diverse generaties en mensen samen, die gelijkmatig verdeeld zijn onder laag en hoog jaarlijks inkomen en opleidingsniveau.
4.    In het algemeen worden hoge waardes toegekend aan solidariteit en programma diversiteit, waar de diversiteit van het programma als iets belangrijker wordt ervaren.
5.    De analyse laat tevens zien dat over het algemeen bezoekers social and program diversity en connectedness between different social groups heel erg belangrijk vinden bij elk cultureel evenement. De meerderheid (tot 80%) geeft aan deze waardes ook echt ondervonden te hebben tijdens een bezoek aan Rotterdam Unlimited. De bezoekers beoordeelden deze ervaring als gematigd tot zeer belangrijk.
6.    Na toepassing van de VBA kunnen we constateren dat Rotterdam Unlimited niet alleen een evenement is met een onderscheidend programma aanbod. Door het bieden van mogelijkheden om sociale impact te vergroten, worden kennelijk bezoekers aangetrokken met een positieve houding ten aanzien van nieuwe sociale ervaringen.
7.    Een uiterst belangrijk resultaat wordt behaald met betrekking tot de sociale en maatschappelijke impact. Uit de resultaten blijkt dat alle belanghebbenden (visitors/peers) gemeen hebben dat de grootste positieve impact is gerealiseerd met betrekking tot verbondenheid tussen mensen uit verschillende culturen, sociale achtergronden en generaties. Die sociale / maatschappelijke dimensies zijn verbeterd door en tijdens de feitelijke gebeurtenis van Rotterdam Unlimited.
8.    De meest uitgesproken dimensie vanuit het perspectief van de bezoekers is de toename van bewustwording en begrip van de diversiteit in de stad, wat bijdraagt aan het gevoel er bij te horen. Tijdens de interviews maken de respondenten ook duidelijk onderscheid tussen bewustwording en begrip. Terwijl volgens hen Rotterdam Unlimited een sterkere impact heeft op bewustwording dan op begrip. In termen van Rotterdam Unlimited spillovers zou dit kunnen betekenen dat het sociale kapitaal dat tijdens het festival wordt gegenereerd een blijvend effect kan hebben op de sociale samenhang van de stad, indien er systematisch meer inspanningen door de verschillende stakeholders wordt gepleegd.

 

Rotterdam Unlimited, broedplaats voor de superdiverse metropool van morgen

Ieder jaar weten honderdduizenden mensen de weg naar de activiteiten van Rotterdam Unlimited te vinden, men is trots op de eigen culturele identiteit, wil dit laten zien en vieren. Rotterdam Unlimited constateert dat haar benaderingswijze binnen de culturele sector redelijk uniek is. Er zijn nog weinig culturele instellingen, die zo structureel de diversiteit aan culturele gemeenschappen weet te bedienen. De enorme rijkdom aan culturele tradities die samenvloeien en welke vervolgens in aanraking komen met- en beïnvloed wordt door zoveel andere culturen, herbergt ook nog eens een ongekend potentieel aan artistiek kapitaal, dat zich steeds zal blijven vernieuwen binnen de dynamiek van de stadse omgeving. Podiumkunsten bieden daarbij een uitgelezen mogelijkheid om uiteenlopende gemeenschappen met elkaar te verbinden.

 

Partners

Rotterdam Unlimited maakt gebruik van cookies

De organisatie van Rotterdam Unlimited maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren.

ENGLISH: The organization of Rotterdam Unlimited are using cookies in order to optimize its website.